I snickerier och verkstäder bildas det träavfall när man bearbetar träråvaror och använder produkter såsom hyvelmaskiner eller fräsmaskiner. Detta träavfall kallas kutterspån. I de flesta fallen så slängs spånet, men det går att använda på många olika sätt. För inte så längesedan var det vanligast att man använde kutterspån som värmeisolering i byggnader och hus. Ofta vid renoveringar av äldre hus används kutterspån fortfarande, men man försöker minska användningen av det p.g.a. brandrisken. Vid ekologiska byggande används kutterspån gärna för att det är väldigt bra med tanke på att man tar hand om och återanvänder träavfallet. Men vid användningen av kutterspån i byggande finns det vissa brandsäkerhetsbestämmelser man måste följa.

I tillverkningen av spånskivor, bränslepellets, lastpallsklotsar och pappersmassor används det kutterspån, även i många andra liknande produkter. Kutterspån har dessvärre för korta fibrer för att kunna tillverka pappersmassor av god kvalité. Ibland används även kutterspån för energiproduktion.

Kutterspånens användningsområden.

Kutterspån används som strö till djur i till exempel svinstall. Det är även det absolut vanligaste materialet som folk har i botten av sina burar avsedda för husdjur som är gnagare. Till exempel marsvin- och hamsterburar. Det kan dock vara farligt för både människor och djur att ha kutterspån i hemmet. Detta är för att vissa typer av kutterspån kan framkalla astma och andra olika allergier. Det är ett väldigt dammigt material som även innehåller terpentin. Terpentin är ett slags gift, och när det blandas med urin från husdjuren så stiger ammoniak-halten och ämnet blir cancerframkallande. Det kan alltså innebära livsfara, något man bör tänka på innan man skaffar kutterspån till gnagarnas bur. För djuren är problemen dock endast problem med luftvägar och ögonen. Det är inte alla typer av kutterspån som är farliga. Men istället för att ha kutterspån som bottenmaterial till sina gnagare så finns det bättre alternativ. Man kan till exempel ha flis från träslagen al eller asp